Home

Mantinieču afēras turpinājums!

Zvērināta advokāta Pāvela Rebenoka telefonsaruna ar Sergeju Saveļjevu

Шокирующая запись

В саге о наследстве Валерия Малыгина большую роль играют юристы и адвокаты. Кто кого на самом деле пытается обвести вокруг пальца? В центре внимания беседа юриста Мартиньша Криетиса со старшей дочерью и наследницей Валерия Малыгина – Ириной Малыгиной, а так же, средней дочерью и наследницей – Никой Савельевой и её мужем – Сергеем Савельевым.

“Нет вопросов, которые не могли бы решить деньги.”

М.Криетис

Разговор происходит незадолго до 4 сентября 2018 года, когда ожидается внеочередное собрание акционеров AS “Olainfarm”. Именно вовлечение в “игру” тандема – юриста Мартиньша Криетиса, присяжного адвоката, ныне советника Министра экономики Павла Ребенокса и присяжного адвоката Яниса Вилдерса, является важным поворотом, в котором нет нехватки в “кидании“, “решении всех вопросов” и в схемах ухода от налогов.

“Я вообще человек без этики.”

М.Криетис

Из записи стало ясно, что, по мнению М.Криетиса, все его профессиональные конкуренты просто “лохи“. Наследницы, Ника Савельева и Ирина Малыгина, не такие наивные, как могло показаться и “кидание” им очень даже по-душе. 

Šokējošs ieraksts

Valērija Maligina mantojuma sāgā lielu lomu spēlē juristi un advokāti. Kurš kuru patiesībā cenšas aptīt ap pirkstu? Šeit uzmanības centrā jurists Mārtiņš Krieķis sarunā ar Valērija Maligina vecāko meitu un mantinieci Irinu Maliginu, vidējo meitu un mantinieci Niku Saveļjevu un viņas vīru Sergeju Saveļjevu.

“Nav jautājumu, ko nevarētu atrisināt ar naudu.”

M. Krieķis

Saruna notiek īsi pirms 2018. gada 4. septembra, kad AS “Olainfarm” gaidāma ārkārtas akcionāru sapulce. Tieši tandēma – jurista Mārtiņa Krieķa, zvērināta advokāta, šobrīd Ekonomikas Ministra padomnieka Pāvela Rebenoka un zvērināta advokāta Jāņa Vildera iesaistīšanās “spēlē“, ir nozīmīgs pavērsiens, kur netrūkst ne “metienu”, ne “visu jautājumu sakārtošana” un shēmas nodokļu nemaksāšanai.

“Es vispār esmu cilvēks bez ētikas”

M. Krieķis

Ieraksts atklāj, ka pēc M. Krieķa domām viņa visi profesionālie konkurenti ir vienkārši “lohi”. Mantinieces, Nika Saveļjeva un Irina Maligina, nav tik naivas, kā varētu likties un “metieni” tām tīri labi iet pie sirds.

Я как человек без какой-либо этики, могу помочь вам в этом деле

Es kā cilvēks bez jebkādas ētikas varu jums šajā lietā palīdzēt

Как только вы перенимаете контроль над заводом, у вас есть денег дофига.

Kā pārņemat kontroli rūpnīcā, tā jums nauda ir dofiga

А то, что вы выпустили совет из рук вообще бредятина. В совете должны быть 3 человека, которых вы полностью контролируете.

Tas, ka izlaidāt padomi no savām rokām ir pilnīgs murgs. Padomē vajag trīs cilvēkus, kurus pilnībā kontrolējat.

Я больше люблю воевать, Павел [Ребенокс] любит больше заключать соглашения.

Es vairāk mīlu karot, bet Pāvels [Rebenoks] slēgt miera izlīgumus

То есть в этой ситуации FKTK не придерется?

Vai šajā situācijā FKTK nepiesiesies?

Vajag mainīt padomi un tikt līdz rūpnīcas naudas plūsmai

Надо менять совет и добираться до финансовых потоков завода

Каждый из нас берет по 500 евро в час и за 150 евро я не сдвинусь с места

Katrs no mums ņem 500 EUR/h. Par 150 EUR es no vietas neizkustos

Комплимент господину Криетису – он однозначно более четкий адвокат, чем наши, потому что у него машина лучше

Kompliments Krieķa kungam – viennozīmīgi ir krutāks advokāts kā mūsējie, jo brauc ar labāku auto

Она юрист, поэтому с Велмерсом в паре и работает

Tāpēc ar Velmeru strādā pārī, ka ir juriste

Благотворительный фонд Велмерс ун Велмере

Labdarības fonds Velmers un Velmere

Они будут просить 5%. Нет, Алдис просит 4. И Милана 4%. Дебилы.

Viņi prasīs 5 %. Nē, Aldis prasa 4 %. Arī Milana 4%. Debili.

Конкретно один “лимон”, она сказала…

Konkrēti vienu ljimon, viņa teica…

Мы люди порядочные и будет без 21%. Зачем нам государство кормить?

Mēs esam kārtīgi cilvēki un būs bez 21%. Kāpēc mums valsti barot?

Мы работаем с вами и мы нормально начинаем жить, правильно? Не на 5 тысяч в месяц?

Mēs ar jums strādājam un mēs normāli sākam dzīvot, ja? Ne par 5000 EUR mēnesī?

Pilns ieraksts | Полная запись

%d bloggers like this: